Avaleht

Elektripesa OÜ  prioriteet on pakkuda klientidele ainult kvaliteetseid sise- ja välis elektritöid, mis tagaksid maksimaalse tulemuse Teie ruumides.  Oleme antud valdkonnas tegutsenud juba 2017 aastast ning Meie elektrikute töökogemused ulatuvad veel kaugemale.

 Projekteerime parima võimaliku lahenduse
 Paigaldame vastavalt nõuetele ja arvestame Teie hoone eripäraga
 Hooldame ja remondime kõiki seadmeid

Meie eesmärk on pakkuda oma kliendile tema vajadustele ning kehtivatele nõuetele vastavaid kõrge kvaliteeditasemega teostatuid elektritöid ja kaasaegseid lahendusi elektri alal.

Tegutseme üle Eesti.


Sõna “elekter” tuleneb vanakreeka sõnast ήλεκτρον (ēlektron) ‘merevaik’. Motiiviks on see, et merevaik hõõrdumisel elektriseerub ehk omandab elektrilaengu. Varasemalt on füüsikas sõna “elekter” all mõistetud elektrilaengut (elektrihulka). Tänapäeval mõistetakse üldkeeles elektri all kõige sagedamini elektrienergiat või elektrivoolu, millega puutuvadki oma töös kokku elektrikud.

Elekter on nähtamatu ning nii endastmõistetav ja igapäevaselt vajalik, et sageli ei mõelda ega tajuta sellega kaasnevaid ohte. Ohu alahindamise, teadmatuse, ettevaatamatuse või hooletuse tõttu võib elekter põhjustada raskeid õnnetusi – tulekahju, vigastusi või surma. Seepärast tulebki alati kohale kutsuda oma ala professionaal – pädev elektrik. Elektrikud lähtuvad oma töös seadme ohutuse seadusest.

Teostame elektritöid nii era- kui ka äriklientidele.

Teenuste nimekirja leiate siit